Planning en Geduld Wordt Beloond

De start van Yggdrasil was een vervallen, onbewoonbare boerderij met 2 ha grond die jaren lang mishandeld was door monoculturen van mais, graan en aardappelen. De grond was volledig uitgeput, organische stof was nauwelijks aanwezig en jaarlijks waren er diepe geulen op het veld door afspoeling van regenwater. De eerste jaren is er zeer veel […]

Onderzoek naar Zelfvoorzienende Landbouw

Een vraag die wij ook regelmatig voor onze kiezen krijgen is of wij onze grond niet uitputten als wij op onze bedden geen compost meer toevoegen. Uiteindelijk kweken wij voor de winkel waardoor wij geen gesloten systeem hebben en een deel van onze mineralen verdwijnt. De planten nemen deze op in de bodem en daarna […]

Van Waar Haal Ik al die Mulch?

Toen ik klein was, hielp ik graag bij mijn ouders in de tuin. Ik heb zelfs een tijdje een eigen stukje gehad waar ik dan mijn goesting kon doen. Zoveel jaar geleden hadden mijn ouders het ‘licht nog niet gezien’ en werkten wij op een ecologische en biologische manier. Er werd gespit en een mulchlaag […]