Vijgen Leven al Miljoenen Jaren in Symbiose met Wespen

Het lukt steeds beter om hier vijgen te kweken. Een harde winter laat ze wel eens afvriezen maar er zijn heel wat jaren, zoals het huidige, waarin de vijgenoogst heel goed lukt. Wij plukken al verschillende weken vijgen, zelfs in de zelfpluktuin zijn er al vele kilo’s geplukt! Het lijkt misschien een vrucht die typisch […]

Kleine Beestjes in de Tuin

Deze kleine beestjes zijn bewoners waarvan we maar een fractie waarnemen en die we helemaal niet goed kennen. We kunnen ons moeilijk een beeld vormen van de grote aantallen bodembewoners in onze tuin. In een cursus van Natuurpunt ‘insecten in de tuin’ lees ik dat er 50.000 insecten voorkomen op 1 m² in de bovenste […]