Tuinieren Is Gezond?

Je hoort het vaak: tuinieren is ontspannend, het werkt therapeutisch. In de voorbije weken stootte ik op enkele teksten die allemaal over hetzelfde handelden: de tijd en ons tijdsbesef met de daaraan verbonden gevolgen. De tijd is al altijd iets mysterieus geweest, vele filosofen hebben er zich het hoofd over gebroken maar men weet nog steeds […]

Kruidenweetjes: Linde (Tilia)

In ons land zijn 2 lindes inheems nl. de zomerlinde of Tilia platyphyllos en de winterlinde of Tilia cordata. De winterlinde is een prachtige boom die tot 35 m hoog wordt, vaak met een brede kroon. Het blad is breed-hartvormig tot rond. De bovenzijde is donkergroen, de onderzijde blauwgroen tot blauwgrijs, onbehaard, behalve in de […]

Tuinbewoners: Graag Gezien of Niet: Aaltjes!

Niet alle tuinbewoners zijn even opvallend en zichtbaar. Zo zijn aaltjes in grote getale aanwezig in de tuin zonder dat we het misschien beseffen. Bij het woord aaltjes zullen vele tuinders een negatief gevoel krijgen. Dat komt omdat men het in klassieke tuinboeken meestal enkel heeft over de aaltjes die schadelijk zijn voor de groenten […]

Tuinbewoners: Graag gezien of niet?

De wantsen In de tuin komen we allerlei insecten tegen. Opvallende diertjes zijn wel eens wantsen. Ze zijn er in meerdere kleuren maar de vorm is bij een hele groep ongeveer dezelfde. Ze zijn ongeveer 1 cm lang en een halve cm breed. Dit zijn vooral de schildwantsen en randwantsen. Het achterlijf steekt enigszins uit […]

Tuinbewoners, Graag Gezien of Niet: Mieren

Op de grond en in de beplanting leven heel wat dieren, op en vlak boven de grond vinden we over het algemeen het meeste leven. Mieren zijn over het algemeen niet zo’n gegeerde tuinbewoners. Er zijn heel wat mierensoorten. De bruine wegmier is de enige soort die in alle tuinen te vinden is. De nesten […]

Tuinbewoners, Graag Gezien of Niet: Slakken

Tot de niet graag geziene gasten behoren zeker en vast de slakken. De meest gehoorde klacht gaat over slakken en slakkenvraat. Waar het over slakken gaat, gaat het bijna steeds over verdelgen: ‘hoe kan je slakken bestrijden?’ Deze steeds terugkerende vraag heeft me ertoe aangezet eens op zoek te gaan naar het leven van de […]

De Invloed van de Elementen op Planten

Een rijke kruidengemeenschap is te vinden in een (niet bemeste) wei. Tussen het gras groeit en bloeit er een hele variatie aan kruiden, hoog en laag, harmonieus in de zon. Heb je er al eens bij stilgestaan hoe de invloed van de elementen te zien is in de kruiden. In één jaar of soms een […]