Een Primeur voor het PermacultuurNetwerk

Het Vlaamse PermacultuurNetwerk is een hele tijd geleden bescheiden begonnen. En vorig jaar is het project in een stroomversnelling terecht gekomen. Toen  verstuurden we een enquête met daarin enkele vragen over de noden en wensen van iedereen die met permacultuur bezig is. Hieruit bleek dat informeren heel belangrijk was, daarom ook dat deze website en […]

Is Er Iets Na ‘A Farm for the Future’?

Permacultuur geniet nog niet zo heel lang van een redelijke bekendheid in onze streken. Als je enkele jaren geleden zei dat je tuinierde volgens de principes van permacultuur, dan keek je gesprekspartner meestal alsof hij het hoorde donderen in Keulen. De informatie die er toen te vinden was, was ook behoorlijk beperkt en uiteraard was […]

Waarom Ik Niet in een Plantgilde Geloof

In een artikel over de toekomst van onze bostuin had ik geschreven dat ik niet in een plantgilde geloofde. Ik weet dat voor veel permanauten gildes heel belangrijk zijn en dat er ware zoektochten zijn om de perfecte plantgilde te ontwerpen. Maar ik geloof daar dus niet in, en hier zijn verschillende redenen voor. Experimenten […]

De Volgende Stap van het PermacultuurNetwerk

Het is ondertussen al van in december vorig jaar geleden dat hier op mijn blog een oproep verscheen om een enquête over permacultuur in te vullen. De bedoeling was om een idee te krijgen hoe we de groeiende belangstelling voor permacultuur in Vlaanderen het beste kunnen ondersteunen en aanwakkeren. De enquête werd massaal ingevuld en […]

Leeft Permacultuur In Vlaanderen?

Een tijdje geleden vond je hier een oproep om deel te nemen aan een enquête. Ik had toen plechtig beloofd om alle geïnteresseerden verder op de hoogte te houden en… belofte maakt schuld. Eerst moesten we een beetje slikken want er waren liefst 303 antwoorden. Toen kwam Greet op de proppen, die de gegevens anoniem […]

Het Is Soms zo Logisch …

Afgelopen weekend heb ik een tweedaagse cursus gevolgd in Gent in het ’t Groenselof. De spreker van dienst was Marc Siepman, de man die overal in Nederland en België gratis cursussen humisme, zeg maar bodemkunde permie-style, komt geven. Ik ben al lang overtuigd dat de bodem het belangrijkste onderdeel van de tuin is. “Een goede […]

Gedetailleerde Uitleg Online Jaarcursus + Opening Inschrijvingen

Enkele berichten geleden heb ik een ballonnetje opgelaten over een mogelijke Online Jaarcursus ‘Groenten Kweken’. De reacties hierop waren overvloedig en allemaal positief. Dat was voor mij een overduidelijk teken dat er een grote vraag is naar informatie over moestuinieren op een natuurlijke manier. Ook is het een duidelijk teken dat er toch veel mensen […]