Mag Ik Nu Werkelijk Niets van Grondbewerking Doen?

Het is een heel natte winter geweest, maar ondertussen hebben we een droge periode achter de rug en schijnt de zon. De temperaturen zijn nog niet optimaal maar het is toch al heel aangenaam weer om in de tuin te werken. En ik zie overal vragen verschijnen over het bewerken van de bodem, over het […]

Hoe Ga Je Verder in het Voorjaar?

Een standaard advies bij het opstarten van een natuurlijke moestuin is het gebruik van karton en mulch om de bodem af te dekken. Het beste is om hiermee in het najaar te beginnen, het aanwezige onkruid sterft dan af door een langdurig gebrek aan licht, nieuw onkruid kan niet kiemen en het bodemleven heeft een […]

Oogsten in een Dikke Mulchlaag

Het moestuinseizoen is al ver gevorderd, het oogsten is al volop bezig. Het lijkt heel simpel om een prei of een wortel te oogsten, en ook een sla kan u geen moeilijkheden opleveren. Maar wanneer u dikke lagen mulch heeft liggen, zijn er toch enkele problemen die zich zullen voordoen. Allereerst is het heel moeilijk […]

Bodemleven Boven Alles

Kijk in eender welk tuinboek en zoek naar informatie over het positieve aspect van het bodemleven. Het is altijd zeer beperkt aanwezig, soms zelfs helemaal niet. In het handboek van VELT dat vele 100-den bladzijden dik is komt het amper aanbod (1 blz. !!!), terwijl dat het  ‘schadelijke’ bodemleven uitgebreid besproken wordt. Nochtans is de […]

Waarom die Ene Keer Kunstmest het Begin van het Einde Is

U heeft uw moestuin klaar gemaakt in de winter en u bent er volop in gevlogen in het voorjaar. Maar voor één of andere reden doen uw groenten toch niet wat u ervan verwacht had. Ze blijven wat achter en groeien niet zo goed. Wat is de reden? De reden interesseert u niet zoveel, u […]

Hoe Krijgt U een Perfecte Bodemstructuur Zonder Spitten?

In boeken over groenten kweken wordt altijd gesproken over de bodemstructuur en het belang hiervan voor een goede moestuin. Onvermijdelijk komt dan ook humus ter sprake. Humus is zeer belangrijk in een bodem om meerdere redenen maar zijn aandeel in de structuur van de grond moet niet overdreven worden. Er zijn vele factoren die samenwerken […]

Uw Natuurlijke Moestuin Wordt Zelfbedruipend!

Regelmatig wordt de vraag gesteld tijdens een rondleiding, workshop of bezoek van collega tuinders: ‘Met wat bemesten jullie?’. Volgens mij zit het bijmesten van de groentetuin minstens even diep ingebakken als het spitten. Net als het feit dat spitten helemaal niet nodig is, is bijmesten – in welke vorm dan ook – volgens mij na […]