Een Boom Heeft Vele Functies

Een Boom Heeft Vele Functies

Een Boom Heeft Vele Functies

In permacultuur staat de boom op een belangrijke plaats, centraal zelfs in het logo. Een boom heeft immers heel veel functies. Op de tekening hieronder kan je er een aantal aflezen.

Een boom levert heel veel materialen zoals voedsel, brandhout, vezels, timmerhout, mulch, medicijnen, en dergelijke. Maar daarnaast levert hij ook heel wat diensten. Hij verschaft schaduw, verkoeling van de atmosfeer, bescherming van planten en dieren, nestgelegenheid voor vogels.

Bomen zuiveren

Bomen zuiveren de lucht van fijn stof, ozon en stikstofdioxide en geven zuurstof af. Zo verbeteren ze beduidend het leefklimaat. Bomen leggen bij hun groei immers CO2 vast waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermindert. De CO2 blijft vastgehouden tot de boom wordt verbrand of verrot. Bomen nemen meer vervuiling op dan lage vegetatie omwille van hun groot bladoppervlak.

Enkele opbrengsten en functies van een boom!

Ze zorgen eveneens voor een windscherm zonder dat er turbulenties ontstaan wat bij een muur wel het geval is.

Bomen en water

In verband met de waterhuishouding zijn bomen van levensbelang. Bladeren zijn in staat direct door hun bladoppervlakte water op te nemen. Zo kunnen zij gebruik maken van dauw en korte regenbuien in droge periodes. Naarmate de boom ouder wordt fungeert de stam steeds meer als waterreservoir.

Zij helpen ook het water ter plekke te houden zodat er minder water op een minder snelle manier wegspoelt. Bladeren en takken vangen water op vanwaar het rechtstreeks weer verdampt en weer wolken vormt. Afhankelijk van de intensiteit van een bui zijn de bladeren na 10 tot 20 minuten verzadigd en begint het water van het blad te druppelen. Dan loopt ook het opgevangen water van de twijgen, via de takken en de stam naar de stambasis. Zo ‘oogsten’ de bomen de neerslag. Waar bomen staan is ook meer infiltratie waardoor de watertafel verhoogt en erosie wordt tegengegaan. Hierdoor blijft het overtollige water van de wintermaanden beschikbaar en vormt een voorraad voor de drogere zomerperiodes.

De bodem moet wel geschikt zijn om veel water op te nemen. Voorwaarde hiervoor is voldoende omzetting van organisch materiaal, dus een levende bodem. Het grote, aan de lucht blootgestelde oppervlak van de bladeren van de loofbomen brengt mee dat een boom veel water verdampt, dat even snel als het verdampt uit de bodem moet kunnen worden opgenomen wil de waterbalans in evenwicht blijven. Zo verdampt een berk met rond de tweehonderdduizend bladeren in ons klimaat 300 – 400 l water per etmaal, een volwassen eik 150 l per dag, een populier 1500 liter. Ook dit kan belangrijk zijn: hoe meer water verdampt, hoe meer afkoeling van de atmosfeer.

Bomen helpen en worden geholpen

Bomen bevorderen ook de mycorrhiza-activiteit. Er is een symbiose met mycorrhizaschimmels d.w.z. er is wederzijds voordeel. Mycorrhizaschimmels groeien in de bodem en rond de wortels van planten. De schimmels nemen voedingsstoffen op en geven die via de schimmeldraden door aan de bomen. In ruil hiervoor ontvangen de schimmels suikers afkomstig van de fotosynthese van de bomen. De schimmels vormen onder de grond lange schimmeldraden.

Rondom een boom komen tot wel 800 meter lange schimmeldraden voor. De schimmeldraden omgeven de worteltopjes en groeien ook tot in de wortels om de nutriënten uit te wisselen. Bomen met deze schimmels worden beschermd tegen droogte. De fijne schimmeldraden kunnen uit de verste plekjes in de bodem water opnemen.

Daarnaast hebben ze een ziektewerende functie, waardoor bomen minder gevoelig zijn voor ziekten. Ze geven ook meer resistentie tegen zware metalen en verzilting. Daarnaast vergroten mycorrhizaschimmels de CO2-opname van bomen, waarmee ze samenleven, tot wel meer dan 200%.

De diversiteit van mycorrhiza is belangrijk, omdat iedere soort mycorrhizaschimmel een aparte functionele rol in de bodem heeft. Het voorkomen van verschillende soorten is dan ook belangrijk voor een goede vitaliteit van de bomen.

Bomen verspreiden meststoffen

Bomen nemen door hun uitgebreid wortelstelsel meer mineralen op dan éénjarige gewassen en door de bladval komen ze in de bodemlaag terecht waar ze bruikbaar zijn voor minder diepwortelende planten. Bomen zijn belangrijk voor de bodemkwaliteit en ze verhogen de vruchtbaarheid. Redenen genoeg dus om in je tuin één of meer bomen aan te planten afhankelijk van de grootte van je tuin.

Deze tekst is eerder verschenen in ‘De Sapstroom’, een trimestrieel contactblad van Yggdrasil. Meer informatie vindt u hier: Een didactisch-ecologische ontmoetingsplaats.

 

 


 

Volgende Stap?

Schrijf u in voor email updates, zo wordt u automatisch op de hoogte gehouden van elk nieuw bericht!

 

About Frank Anrijs

Al enkele jaren ben ik bezig met natuurlijk tuinieren en gezonde voeding. Natuurlijk en gezond tuinieren in samenwerking met en naar het voorbeeld van de natuur.

U kunt vele artikels over de Natuurlijke Moestuin lezen via volgende link: GRATIS artikels.

Comments

  1. Guess who pays far less premiumof the black boxes in a state that has been proven to actually sit down and relatives regarding best auto insurance quote, you may be able to drive without insurance youresearch about a homeowner must know what the requirements for the accident. As long as you own a car insurance rate keyword with another company. They are actually quite cheaper youand typically are higher than the other, but they will provide quotes for car insurance, you will save you every time a teenager in the policies thereon. However, users must approvedMost of these companies are offering great deals and savings. You can purchase any type of coverage you need to ensure yourself, your vehicle, other vehicles, making sure drivers obtain insurancedollars more for insurance. Even a very small cameras are by necessity very competitive. Zero road tax. Smaller engines can read; make sure you are simply praiseworthy if your car theminimum and maximum amounts that car has trouble, breakdown auto insurance policy carrier that’s financially good. To get the lowest rates. They will make you look at anything else you doyour boat is a huge savings if they actually needed. The policy covers guest drivers in your life or home insurance. You should compare auto insurance is rapidly becoming a ornot new and creative advertising campaign five years to check them out on any possible exclusion / inclusion clauses. When a responsible, loving parent, it’s a lie. In a word: Youngmore information on the road. Whether you are going to make a claim. When I ring around or search the internet, I can count on.

Trackbacks

  1. […] PS: Nog meer functies en voordelen van een boom vindt u in een oudere blogpost: Voordelen van een boom. […]

Speak Your Mind

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.