Natuurlijk moestuinieren in een Serre?

Een vraag die mij heel dikwijls gesteld wordt, is of natuurlijk moestuinieren in een serre ook mogelijk is. Een serre is sowieso al niet erg natuurlijk. Zo wordt het er  meestal redelijk droog gehouden en gaat de diversiteit aan planten ook veel lager zijn. Wij hebben voornamelijk tomaten, paprika, aubergines, courgettes en spinazie in de […]

Continue reading...

Hoe Natuurlijk is een Onkruidvrije Natuurlijke Moestuin?

Het is een terugkerende opmerking/veronderstelling wanneer het over natuurlijk tuinieren gaat: natuurlijk tuinieren gaat hand in hand met veel onkruid. Je moet niet veel werken in een natuurlijke moestuin, je laat alles maar groeien en maakt pesto van alle onkruid. Onkruid is immers ook eetbaar, wordt er dan gezegd. En hier knappen veel gangbare of […]

Continue reading...

De Bodem Mag Je Niet Verstoren! Of Soms Wel?

De Bodem Mag Je Niet Verstoren! Of Soms Wel?

Een belangrijk principe in een natuurlijke moestuin is ‘Zorg voor de Bodem’. Dit is natuurlijk voor veel interpretatie vatbaar, maar in mijn ogen komt dit neer op respect voor je bodemleven. Het bodemleven is je belangrijkste helper, een helper die je moet voeden en verzorgen door te mulchen, organisch materiaal aan te bieden en een […]

Continue reading...

Zeven Stappen naar een Natuurlijke Moestuin

Het is nu een dikke drie maand geleden dat mijn boek uit is gekomen. Het enthousiasme en de respons in het begin was groot en hartverwarmend 🙂 . Daar wil ik dan ook iedereen die een boek heeft gekocht of gemaild heeft ter ondersteuning voor bedanken! Ondertussen is het boek zowel in Vlaanderen als in […]

Continue reading...

Houtsnippers: Schimmels, Verzuring en Andere Bedenkingen

Houtsnippers: Schimmels, Verzuring en Andere Bedenkingen

Er zijn heel veel mythes in de wereld, en hoe ze er terecht komen weet ik niet, maar dat ze hardnekkig zijn weet ik ondertussen wel 🙂 . Zijn het slechte vertalingen uit boeken, systemen die vanuit andere streken hier toegepast worden maar niet werken, of is het misschien door overlevering een ‘waarheid’ geworden. Spitten […]

Continue reading...

Het Nut van een Houtkant (Groot of Klein)

Het Nut van een Houtkant (Groot of Klein)

Het aanleggen van randen rond je (moes)tuin is heel belangrijk. Zo’n rand heeft enorm veel functies: het beschermt je tuin tegen invloeden van buitenaf (oostenwind, geluid …), het levert mulchmateriaal, is een bron van voedsel voor allerlei dieren, is mooi … Je moet geen grote tuin hebben om randen aan te leggen, dit kan in […]

Continue reading...

Plantenbespreking: Hyssopus officinalis (Hyssop)

Plantenbespreking: Hyssopus officinalis (Hyssop)

Hyssop is één van die zuiderse kruiden die houden van warmte, zon en een kalkrijke bodem. Je vindt ze verwilderd op oude, kalkrijke muren in de zon. Oorspronkelijk komt hyssop uit het Middellandse Zeegebied maar groeit nu ook in Rusland en de Verenigde Staten. Hyssop komt van het Hebreeuws ‘azob’ dat ‘heilige plant’ betekent. Het […]

Continue reading...